Alle skateclubs die het jeugdsportproject succesvol konden afronden ontvangen de gloednieuwe jeugdbandjes van Skate Vlaanderen! 

Wat zijn de jeugdbandjes?

De jeugdbandjes is een multidisciplinair bandjessysteem voor de jeugdleden van Skate Vlaanderen. Alle jeugdleden van de clubs die deelnamen aan het jeugdsportproject krijgen een Skate Vlaanderen bandje. De bandjes bestaan in 4 verschillende kleuren. Elk van deze kleuren staat voor bepaald niveau van skate skills. De bandjes zijn ontworpen voor alle skate disciplines binnen Skate Vlaanderen, zowel voor het recreatieve inlineskaten, skeeleren, inlinehockey, kunst inline skaten, recreatieve rolschaatsen, kunstrolschaatsen, rinkhockey, Freestyle, skateboarden,...

Meer info vind je hier terug: Jeugdbandjes Skate Vlaanderen

Green Skater

Elke skater, ongeacht het niveau is zeer welkom bij Skate Vlaanderen! Skate je nog maar pas of heb je nog niet zo veel ervaring? Dan ben je een Green Skater en krijg je een groen bandje. We wensen je veel skateplezier toe en verwelkomen je in de skate community!

   

Bleu Bandit

Begin je het skaten al een beetje onder de knie te krijgen? Dan stellen we je de Bleu Bandit voor. Het blauwe bandje is voor de skaters die al wat stappen vooruit hebben gezet en nog belangrijker, die met volle teugen genieten van deze prachtige sport. Bleu Bandit, that’s the spirit!

   

Red Devil

Als skater sta je intussen al stevig op je inlinskates, rolschaatsen of skateboard. Daarnaast durf je ook al wat meer uitdagende oefeningen en skills uit te voeren. Ook snelheid maken kan je steeds meer bekoren. Dit zijn alle symptomen van de Red Devil. Het rode bandje is voor jou!

   

Black Pro

Het skaten heeft steeds minder geheimen voor jou. Mocht je kiezen tussen je skates of je dagdagelijkse schoenen, de keuze is snel gemaakt! De moeilijkere technieken heb je reeds onder de knie en je durft deze ook al met veel snelheid uit te voeren. Je bent intussen uitgegroeid tot een top skater, met andere woorden je bent een echte Black Pro. Black Pro, you are a Hero!

   

De jeugdbandjes werden gelanceert tijdens het jeugdsportproject in 2020. Het aantal bandjes dat een club ontvangt is afhankelijk van het aantal aangesloten jeugdleden in het jaar van deelname.

We hopen van de jeugdbandjes een duurzaam project te maken waarop we elk jaar verder kunnen bouwen. We staan open voor feedback en horen graag over jouw ervaringen met de bandjes. 

Meer kinderen en jongeren overtuigen om te sporten en te blijven sporten. Dat is het doel van het jeugdsportproject. En dat lukt ook, als clubs inzetten op een doordachte jeugdwerking. Ook Skate Vlaanderen springt mee op de kar en voorziet jaarlijks - onder voorbehoud van subsidies van Sport Vlaanderen - financiële steun voor clubs die zich specifiek zullen inzetten om meer jongeren in te schrijven en de dropout tegen te gaan.

Clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden maken kans op deze subsidie. De selectie gebeurt op basis van een puntensysteem. Achteraf moeten clubs aantonen hoe ze de projectsubsidie besteed hebben om de kwaliteit van de jeugdsportwerking van de club te verhogen.

Download hier het volledige jeugdsportreglement 2022

 

Komt jouw club in aanmerking voor het jeugdsportproject?

Om in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies van Skate Vlaanderen, moet je club alvast voldoen aan deze vijf basisvoorwaarden:

 1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
 2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
 3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
 4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
 5. De club heeft een website die up-to-date is.

 

Zo verdien je punten

Wil je meedingen naar de subsidies, dan vul je het aanvraagformulier in. Wanneer we je aanvraag tot deelname goedkeuren, kan je club punten scoren op 21 criteria, verdeeld over deze drie pijlers:

 • Begeleiding van jeugdleden
 • Aanbod voor jeugd en jeugdleden
 • Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd

Benieuwd naar de 21 criteria? Die vind je in het aanvraagformulier.

Elk gescoord punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Skate Vlaanderen berekent deze bedragen (of: de waarde van elk punt) nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De berekening gebeurt zo: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen.

 

Voor je je subsidies uitgeeft …

Eerst even dit: wanneer je als club een bijdrage krijgt uit de jeugdsportsubsidies, dan zal je moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat de ontvangen subsidie besteed werd om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.

Tip: bewaar dus alle originele facturen minimaal twee jaar, zodat je ze op vraag van Skate Vlaanderen binnen de week kan bezorgen aan het secretariaat.

Maak een overzicht van de uitgaven op het voorziene document. Het totaal aan uitgaven moet minimaal gelijk zijn aan de toegekende subsidie. Elke uitgave op het bestedingsoverzicht moet gestaafd worden met bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

 

Waar mag je de subsidies aan besteden?

Maak vooraf een plan over hoe je als club je jeugdwerking kan verbeteren. Lijst daarna op wat je nodig hebt om dit plan uit te voeren. De jeugdsportsubsidies mogen besteed worden aan:

 • Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
 • Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
 • Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
 • Verloning sporttechnische medewerkers (verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
 • Drukwerken
 • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
 • Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
 • Aankoop van jeugdsportmateriaal

 

Wanneer moet je aanvraag binnen zijn?

In deze kalender vind je alle belangrijke data voor deze subsidie-aanvraag.

1 februari Indienen volledig aanvraagdossier
1 maart Skate Vlaanderen geeft feedback omtrent de aanvraag + toekenning van het vermoedelijke subsidiebedrag.
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het vermoedelijke subsidiebedrag)
1 december Indienen definitief dossier met bestedingsoverzicht en bewijsstukken - Bestedingsoverzicht.xlsx
7 december Skate Vlaanderen vraagt bijkomende informatie op, indien nodig.
15 december Indienen bijkomende informatie.
31 december Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport + uitbetaling subsidie.

 

Verdien het Kwaliteitslabel Jeugdsport

Scoor je als club minstens 16 punten op elke pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur), dan ontvang je naast financiële ondersteuning ook een kwaliteitslabel voor jeugdsport. Je kan je label als club zelf kenbaar maken op je website, via sociale media, via je nieuwsbrief, enz. Het label zal ook toegevoegd worden op de website van Skate Vlaanderen. De uitreiking van het label vindt plaats op de eerstvolgende algemene vergadering van Skate Vlaanderen.

Welk document dient ingevuld te worden om aan te tonen welke uitgaven er gedaan werden in functie van het Jeugdsportproject? Is dit het enige dat als verantwoording dient?

Er is inderdaad een document waarin je de uitgaven in het kader van het Jeugdsportproject dient bij te houden. Je kan dit vinden als bijlage onder de naam "Jeugdsportproject - Bestedingsoverzicht". Naast het invullen van dit bestand, dien je ook de bewijsstukken bij te houden (facturen, kostennota's e.d.). Zo kan elke uitgave gestaafd worden. Dit bestedingsoverzicht dient ten laatste op 1 december ingediend te worden, samen met een overzicht van de verzamelde bewijsstukken.

Eén van onze coaches is Bachelor Lager Onderwijs. Telt zijn diploma ook mee?

Omdat we voor het Jeugdsportproject subsidies krijgen van Sport Vlaanderen kunnen we enkel de VTS-diploma’s en de diploma’s Bachelor/Master LO in aanmerking nemen. Om hier een beetje aan tegemoet te komen, hebben we sporttechnische bijscholingen opgenomen in criterium 7.

Moeten alle coaches worden ingegeven in Twizzit?

Wij houden enkel rekening met leden: enkel coaches die lid zijn (actief lidmaatschap), worden mee in rekening gebracht. Coaches die in Twizzit gewoon in contacten zijn ingegeven tellen dus niet mee.

Moeten we de diploma’s van de coaches uploaden?

Het diploma Bachelor/Master LO kan je zelf ingeven op Twizzit, op het profiel van de persoon in kwestie. Als het over een VTS-diploma gaat, geef ons dan een seintje geven en dan voegen wij het voor jou toe.

Een vraag in verband met het aantal trainers/initiators. Wordt hier het aantal dat in 2019 de cursus gaat volgen bedoeld, of telt het aantal trainers/initiators die op dit moment reeds actief zijn binnen de club?

Alle criteria van het Jeugdsportproject gaan over het jaar 2019. de trainers die op het moment van de controle (december 2019) als trainer zijn opgenomen in Twizzit, worden in rekening gebracht. Dat geldt ook voor cursisten: de cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-cursus die in 2019 begint krijgen punten.

Stel, een clublid legt in 2018 met succes module 1 en 2 af van een VTS-opleiding, maar volgt pas in 2019 module 3. Telt die dan voor twee jaar mee?

We kijken steeds naar de startdatum van de cursus, ook als de cursus gespreid is in de tijd. Eenzelfde persoon kan dus per niveau van de opleiding (initiator, AM, Trainer B, Trainer A) maar één keer opgenomen worden over de verschillende jaren heen. En dat telkens in het jaar van de eerste module van de betrokken cursus.

Wordt een trainer die zowel het diploma Initiator Inlineskaten (criterium 1), het diploma Initiator Skeeleren (criterium 2) als het diploma Trainer B (criterium 3) bezit op elk van deze drie criteria meegerekend, of wordt er enkel naar het hoogste diploma gekeken?

Het is inderdaad enkel het hoogste diploma dat we opnemen in de telling. TIP: Kijk dus zeker na in Twizzit of het diploma van de trainers van je club correct is ingevuld

Als we voor een door ons georganiseerd skate-evenement skates huren bij Skate Vlaanderen, wordt dit dan gerekend als een organisatie samen met de federatie?

Dit komt hier niet voor in aanmerking.

Dienen we criterium 14 (Tijdens de trainingen heeft de club oog voor de veiligheid van de jeugd) aan te tonen met foto’s?

Hier kunnen zeker foto’s worden gebruikt. Zorg wel dat je de beelden extra verduidelijkt met tekst.

We hebben een lessenaanbod van 32 lessen per jaar en organiseren tussendoor een vriendjesdag waarbij de leden niet-leden mogen meebrengen. Telt dit voor criterium 13?

Hier scoor je inderdaad op. Zolang op de website het aanbod duidelijk en overzichtelijk staat weergegeven.

Welke jeugdbrevetten worden precies bedoeld?

Het gaat hier om de eigen brevetten van de club zelf.

Moet de API aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?

De API is het Aanspreekpunt Integriteit binnen de club. Er zijn geen specifieke criteria waar deze aan moet voldoen. deze persoon moet op de website worden vermeld, met de nodige contactgegevens.

Moet de Jeugdsportcoördinator aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?

Er zijn geen criteria waaraan deze persoon moet voldoen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. dat moet heel duidelijk gemaakt worden op jullie website, met de nodige contactgegevens.

© 2019, website powered by Twizzit.com