Meer kinderen en jongeren overtuigen om te sporten en te blijven sporten. Dat is het doel van het jeugdsportproject. En dat lukt ook, als clubs inzetten op een doordachte jeugdwerking. Ook Skate Vlaanderen springt mee op de kar en voorziet jaarlijks - onder voorbehoud van subsidies van Sport Vlaanderen - financiële steun voor clubs die zich specifiek zullen inzetten om meer jongeren in te schrijven en de dropout tegen te gaan.

Clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden maken kans op deze subsidie. De selectie gebeurt op basis van een puntensysteem. Achteraf moeten clubs aantonen hoe ze de projectsubsidie besteed hebben om de kwaliteit van de jeugdsportwerking van de club te verhogen.

Download hier het volledige jeugdsportreglement 2022

 

Komt jouw club in aanmerking voor het jeugdsportproject?

Om in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies van Skate Vlaanderen, moet je club alvast voldoen aan deze vijf basisvoorwaarden:

 1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
 2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
 3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
 4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
 5. De club heeft een website die up-to-date is.

 

Zo verdien je punten

Wil je meedingen naar de subsidies, dan vul je het aanvraagformulier in. Wanneer we je aanvraag tot deelname goedkeuren, kan je club punten scoren op 21 criteria, verdeeld over deze drie pijlers:

 • Begeleiding van jeugdleden
 • Aanbod voor jeugd en jeugdleden
 • Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd

Benieuwd naar de 21 criteria? Die vind je in het aanvraagformulier.

Elk gescoord punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Skate Vlaanderen berekent deze bedragen (of: de waarde van elk punt) nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De berekening gebeurt zo: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen.

 

Voor je je subsidies uitgeeft …

Eerst even dit: wanneer je als club een bijdrage krijgt uit de jeugdsportsubsidies, dan zal je moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat de ontvangen subsidie besteed werd om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.

Tip: bewaar dus alle originele facturen minimaal twee jaar, zodat je ze op vraag van Skate Vlaanderen binnen de week kan bezorgen aan het secretariaat.

Maak een overzicht van de uitgaven op het voorziene document. Het totaal aan uitgaven moet minimaal gelijk zijn aan de toegekende subsidie. Elke uitgave op het bestedingsoverzicht moet gestaafd worden met bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

 

Waar mag je de subsidies aan besteden?

Maak vooraf een plan over hoe je als club je jeugdwerking kan verbeteren. Lijst daarna op wat je nodig hebt om dit plan uit te voeren. De jeugdsportsubsidies mogen besteed worden aan:

 • Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
 • Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
 • Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
 • Verloning sporttechnische medewerkers (verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
 • Drukwerken
 • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
 • Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
 • Aankoop van jeugdsportmateriaal

 

Wanneer moet je aanvraag binnen zijn?

In deze kalender vind je alle belangrijke data voor deze subsidie-aanvraag.

1 februari Indienen volledig aanvraagdossier
1 maart Skate Vlaanderen geeft feedback omtrent de aanvraag + toekenning van het vermoedelijke subsidiebedrag.
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het vermoedelijke subsidiebedrag)
1 december Indienen definitief dossier met bestedingsoverzicht en bewijsstukken - Bestedingsoverzicht.xlsx
7 december Skate Vlaanderen vraagt bijkomende informatie op, indien nodig.
15 december Indienen bijkomende informatie.
31 december Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport + uitbetaling subsidie.

 

Verdien het Kwaliteitslabel Jeugdsport

Scoor je als club minstens 16 punten op elke pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur), dan ontvang je naast financiële ondersteuning ook een kwaliteitslabel voor jeugdsport. Je kan je label als club zelf kenbaar maken op je website, via sociale media, via je nieuwsbrief, enz. Het label zal ook toegevoegd worden op de website van Skate Vlaanderen. De uitreiking van het label vindt plaats op de eerstvolgende algemene vergadering van Skate Vlaanderen.