Welk document dient ingevuld te worden om aan te tonen welke uitgaven er gedaan werden in functie van het Jeugdsportproject? Is dit het enige dat als verantwoording dient?

Er is inderdaad een document waarin je de uitgaven in het kader van het Jeugdsportproject dient bij te houden. Je kan dit vinden als bijlage onder de naam "Jeugdsportproject - Bestedingsoverzicht". Naast het invullen van dit bestand, dien je ook de bewijsstukken bij te houden (facturen, kostennota's e.d.). Zo kan elke uitgave gestaafd worden. Dit bestedingsoverzicht dient ten laatste op 1 december ingediend te worden, samen met een overzicht van de verzamelde bewijsstukken.