Eén van onze coaches is Bachelor Lager Onderwijs. Telt zijn diploma ook mee?

Omdat we voor het Jeugdsportproject subsidies krijgen van Sport Vlaanderen kunnen we enkel de VTS-diploma’s en de diploma’s Bachelor/Master LO in aanmerking nemen. Om hier een beetje aan tegemoet te komen, hebben we sporttechnische bijscholingen opgenomen in criterium 7.

Moeten alle coaches worden ingegeven in Twizzit?

Wij houden enkel rekening met leden: enkel coaches die lid zijn (actief lidmaatschap), worden mee in rekening gebracht. Coaches die in Twizzit gewoon in contacten zijn ingegeven tellen dus niet mee.

Moeten we de diploma’s van de coaches uploaden?

Het diploma Bachelor/Master LO kan je zelf ingeven op Twizzit, op het profiel van de persoon in kwestie. Als het over een VTS-diploma gaat, geef ons dan een seintje geven en dan voegen wij het voor jou toe.

Een vraag in verband met het aantal trainers/initiators. Wordt hier het aantal dat in 2019 de cursus gaat volgen bedoeld, of telt het aantal trainers/initiators die op dit moment reeds actief zijn binnen de club?

Alle criteria van het Jeugdsportproject gaan over het jaar 2019. de trainers die op het moment van de controle (december 2019) als trainer zijn opgenomen in Twizzit, worden in rekening gebracht. Dat geldt ook voor cursisten: de cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-cursus die in 2019 begint krijgen punten.

Stel, een clublid legt in 2018 met succes module 1 en 2 af van een VTS-opleiding, maar volgt pas in 2019 module 3. Telt die dan voor twee jaar mee?

We kijken steeds naar de startdatum van de cursus, ook als de cursus gespreid is in de tijd. Eenzelfde persoon kan dus per niveau van de opleiding (initiator, AM, Trainer B, Trainer A) maar één keer opgenomen worden over de verschillende jaren heen. En dat telkens in het jaar van de eerste module van de betrokken cursus.

Wordt een trainer die zowel het diploma Initiator Inlineskaten (criterium 1), het diploma Initiator Skeeleren (criterium 2) als het diploma Trainer B (criterium 3) bezit op elk van deze drie criteria meegerekend, of wordt er enkel naar het hoogste diploma gekeken?

Het is inderdaad enkel het hoogste diploma dat we opnemen in de telling. TIP: Kijk dus zeker na in Twizzit of het diploma van de trainers van je club correct is ingevuld