Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Voor skatekampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij skatekampen.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Meer gedetailleerde informatie kan je terugvinden in het basisprotocol sport.

vrijdag 30 oktober kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregels af in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de persconferentie werd niets over sport gezegd. In het gepubliceerde Ministerieel Besluit (MB) van 1 november 2020 staan er toch enkele aanpassingen/ verduidelijkingen t.a.v. de voorgaande maatregelen. Het gaat meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen tem 12 jaar.

Volgens het nieuwe MB zijn indoor sportactiviteiten voor jongeren tot en met 12 jaar mogelijk mits toelating van de lokale overheid.

We raden dus alle skateclubs aan die hun werking indoor voor kinderen tem 12 jaar willen hernemen contact op te nemen met hun lokaal bestuur.  

 

Voor de rest blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht. We herhalen ze hieronder nog even.
De maatregelen voor de sportsector in het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) en behalve indoor voor kinderen tot en met 12 jaar indien toegelaten door de lokale overheid.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • Met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)  
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Indien je nog met vragen zit kan je steeds terecht op de website bij vragen antwoord covid-19.
Of je kan ons contacteren via: info@skate.vlaanderen

We wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Een duidelijk overzicht van de huidige coronamaatregelen

Vanaf 23/10/2020 zijn er weer nieuwe maatregelen van kracht.

Dit betekend dar er weer nieuwe of verder uitgewerkte maatregelen zijn die we moeten opvolgen.
Ik lijst ze hieronder even kort op:

 Outdoor:

  • Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (tot °2002) is contact toegestaan.
  • Voor 18+ (vanaf ° 2001) is enkel contact toegestaan binnen de sportgroep, tussen verschillende sportgroepen niet.
  • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 18 jaar (vanaf °2001) zijn niet toegelaten
 • Indoor:
  • Voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar (tot °2008) is contact toegestaan.
  • Voor 12+ (vanaf °2007) is enkel contactloos sporten toegestaan.
  • Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar (tot °2002) waarbij de onderlinge afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten
  • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 18 jaar ( vanaf °2001) zijn niet toegelaten
 • Topsport (Elites die toewerken naar EK, WK, OS of wereldspelen) en profsportwedstrijden (Hoofdinkomen via sportactiviteit) zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact tussen sporters.
 • Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels zoals ze geduid zijn in de leidraad corona en sport.
  • 1persoon/30m² (bewegende sportbeoefening)
  • 1persoone/10m² (statische sportbeoefening)
 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.
 • Sportkantines zijn gesloten

=> Zij volgen steeds de geldende richtlijnen voor de algemene horeca

 • Publiek is enkel toegelaten bij jeugdwedstrijden (tot °2002) indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend)
  • Niet carpoolen
  • Iedereen houdt te allen tijde 1,5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met tribunes)
  • Iedereen draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
 • Tijdens een training kan publiek enkel omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters) of omwille van begeleiding van kleuters

Vanaf 14/10/2020 zitten we in code oranje

Dit betekend dat er vanaf nu verstrengde maatregelen zijn!
Namelijk: 

 • dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen ouder dan 12 jaar tijdelijk verboden zijn;
 • voor U12 indoor blijft trainen en competitie met contact wel mogelijk;
 • sportkampen indoor mogen georganiseerd worden in groepen van max. 20 deelnemers (cfr beslissing jeugdsector)
 • voor outdoorsportactiviteiten (U12 en boven 12 jaar) verandert er niets;
 • dat alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden
 • het publiek (indoor en outdoor) en de horeca zijn toegestaan volgens de geldende richtlijnen in het MB

 

Meer informatie over de kleuren code oranje vind je hier terug.

 • De kleurencode bestaat uit 4 kleuren: het gaat van groen (nul risico) over geel (laagrisico) en oranje (matig risico) tot rood (hoog risisco). Aan elke kleurencode zijn duidelijke voorschriften verboden.

 • Op dit moment zitten we in kleurencode geel.
 •  
 • Concreet wil dit zeggen dat de richtlijnen in de sport zo goed als onveranderd blijven ten opzichte van augustus. Wel zijn er in kleurecode geel 200 toeschouwers indoor en 400 toeschouwers outdoor toegestaan. (Dit was voordien nog 100 indoor en 200 outdoor).

  Let op! De kleurencode kan op elke moment aangepast worden. Ook kunnen die regionaal verschillen.
 •  

Meer informatie over kleurencode geel vind je hier terug.

Met betrekking tot de georganiseerde skate trainingen zijn er geen veranderingen, je mag nog steeds:

 • Trainen in groepen (bubbel) van maximaal 50 personen waarbij contact is toegestaan.
 • Een meerderjarige trainer/ begeleider is verplicht en inbegrepen binnen de 50 personen.

 

Er zijn wel veranderingen in maximaal aantal deelnemers dat is toegestaan bij skate wedstrijden, daarnaast zijn de toeschouwers verplicht om een mondmasker te dragen.

 • Maximaal 100 toeschouwers als de wedstrijd binnen plaatsvindt
 • Maximaal 200 toeschouwers als de wedstrijd buiten plaatsvindt.

 

Daarnaast zijn er beperkingen als je individueel ( in niet-georganiseerd verband) gaat skaten.

 • Je mag ofwel met je eigen sociale bubbel met contact gaan skaten. Dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).
 • Of met maximaal 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

 

Meer informatie over de heropstart voor de skateclubs kan je hier terugvinden

Dit zijn de nieuwe corona maatregelen die in gang treden vanaf 1 juli:

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • je de veiligheidsprotocollen* volgt

Ook kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden zoals in de veilidgheidsprotocollen* beschreven worden.

* De veiligheidsprotocollen zijn nog niet beschikbaar. Zodra ze beschikbaar zijn houden we jullie op de hoogte.

 

Vanaf 1 juli zijn dit de maatregelen voor het publiek:

 • maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze communiceren we binnenkort.
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
 •  

Dit zijn de nieuwe maatregelen vastgelegd voor de sportsector die in gang treden vanaf 8 juni.

 • Alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten.
 • In georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 20, zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net zoals het gemeenschappelijk sportmateriaal.
 • jongeren tot en met 12 jaar moeten de afstandsregels niet respecteren, zij mogen opnieuw vrij spelen en sporten.
 • Sporten in wedstrijdverband kan weer, zolang er geen contact is tussen de spelers.
 • Contactsporten moetel altijd beperkt worden tot "contactloze" trainingen. Hierbij denken we aan rollerhockey, rollerderby,...
 • Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn


Meer concrete informatie over de heropstart van je skateclub vind je terug in dit document: exit strategie covid-19 advies voor skateclubs.

In een volgende fase is er nu beslist dat georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht toegelaten worden met maximaal 20 personen vanaf 18/05/2020. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. 

Advies aantal sporters op 1 sportinfrastructuur

 • Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseert de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein​. 
 • Probeer een kiss en ride systeem op te zetten zodat kinderen worden afgezet.
 • Laat ouders nog niet toe om te blijven kijken
 • Open enkel de tioletten, laat de rest van de faciliteiten toe.
 • Wie ziek is, blijft thuis
 • Probeer tijd te steken tussen de trainingsblokken (bijvoorbeeld 15 minuten) om de kruising van de trainingsgroepen tot een minimum te beperken.

Vraag zeker na bij je lokale bestuur wat hun regels zijn.

Meer informatie over de heropstart van de skatesport kan je hier terug vinden.

Daarnaast doen we een warme oproep aan al onze clubs om onderstaand tekstje op hun website te plaatsen. Dit laat zien dat we met z'n all aan hetzelfde zeel trekken.

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

 
Alle World Skate competities tot 30 september 2020 zijn afgelast, namelijk:

 

Inline Hockey

 • Europees kampioenschap junior & senior vrouwen
 • Europees kampioenschap onder 18 en onder 16 

 

Skeeleren

 • Europees kampioenschap junior en senior 
 • Andere Europese competities 

 

Kunst

 • Europees kampioenschap show en precision
 • Europees kampioenschap kadet, jeugd, junior en senior

 

Rink-Hockey

 • Europees kamioenschap onder 17
 • Europees kampioenschap onder 19

 

De kampioenschappen tussen 1 oktober en 31 december blijven uitgesteld. Deze worden gevalueerd eind juli. 

Dit zijn de nieuwe maatregelen omtrent het uitvoeren van buitensporten.

Vanaf 4 mei heeft de federale overheid nieuwe maatregelen getroffen omtrent sporten in open lucht. We lichten ze graag even toe.

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

 • in open lucht.
 • zonder fysieke contacten.
 • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).
 • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

Het verplaatsen naar de plaats van activiteit, mits niet te ver, is nu ook toegestaan. 

Daarnaast adviseren we de clubs om zich te informeren bij hun gemeente om te weten wat ze aanvaardbaar vinden binnen het  huidige beleid.

Voor de duidelijkheid: Al deze maatregelen gaan over sporten in open lucht, alle sportactiviteiten die indoor worden beoefend zijn dus nog steeds niet toegelaten.

Skate Vlaanderen last alle wedstrijden af tot 8 juni.

Skate Vlaanderen heeft beslist om alle wedstrijden tot 8 juni af te schaffen ten gevolgen van het covid-19 virus. Hiermee volgen we de voorlopige tijdslijn van de regering.

Skaten is weer toegestaan!

Het crisiscentrum heeft nieuwe richtlijnen verspreid:

Op het algemene verbod op niet-essentiële verplaatsingen geldt een uitzondering: fysieke activiteiten in open lucht. Tot 6 april was enkel wandelen, fietsen en joggen toegestaan. Dat is nu aangepast.

Vanaf nu geldt dat “enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen” mogen worden gebruikt.

Concreet wilt dit zeggen dat het gebruik van rolschaatsen, inlineskates, steps of skateboards conform de regels is. Individuen en gezinnen mogen dus gaan skaten/ skeeleren als recreatief doeleinde.

Hierbij moeten natuurlijk wel alle maatregelen rond social distancing in acht worden gehouden en mag er nog steeds geen georganiseerde sportbeoefening plaatsvinden van de clubs of van individuen.

Let it Roll!

Mogen we nog skaten in tijden van corona?

We merken dat er veel onduidelijkheid is over welke sporten er nog beoefend mogen worden in tijden van corona.

De woordvoerder van binnenlandse zaken heeft hieromtrent richtlijnen gegeven. Namelijk, skaten/ skeeleren is niet toegelaten, tenzij als essentiële verplaatsing. Voor het overtreden van de coronarichtlijnen kunnen boetes worden uitgedeeld.

Enkel joggen, wandelen en fietsen zijn wel nog toegelaten.

Stay safe!
Skate Vlaanderen

© 2019, website powered by Twizzit.com