Dit zijn de nieuwe maatregelen omtrent het uitvoeren van buitensporten.

Vanaf 4 mei heeft de federale overheid nieuwe maatregelen getroffen omtrent sporten in open lucht. We lichten ze graag even toe.

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

  • in open lucht.
  • zonder fysieke contacten.
  • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).
  • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

Het verplaatsen naar de plaats van activiteit, mits niet te ver, is nu ook toegestaan. 

Daarnaast adviseren we de clubs om zich te informeren bij hun gemeente om te weten wat ze aanvaardbaar vinden binnen het  huidige beleid.

Voor de duidelijkheid: Al deze maatregelen gaan over sporten in open lucht, alle sportactiviteiten die indoor worden beoefend zijn dus nog steeds niet toegelaten.