In een volgende fase is er nu beslist dat georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht toegelaten worden met maximaal 20 personen vanaf 18/05/2020. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. 

Advies aantal sporters op 1 sportinfrastructuur

  • Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseert de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein​. 
  • Probeer een kiss en ride systeem op te zetten zodat kinderen worden afgezet.
  • Laat ouders nog niet toe om te blijven kijken
  • Open enkel de tioletten, laat de rest van de faciliteiten toe.
  • Wie ziek is, blijft thuis
  • Probeer tijd te steken tussen de trainingsblokken (bijvoorbeeld 15 minuten) om de kruising van de trainingsgroepen tot een minimum te beperken.

Vraag zeker na bij je lokale bestuur wat hun regels zijn.

Meer informatie over de heropstart van de skatesport kan je hier terug vinden.

Daarnaast doen we een warme oproep aan al onze clubs om onderstaand tekstje op hun website te plaatsen. Dit laat zien dat we met z'n all aan hetzelfde zeel trekken.

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.