Skip to content

Missie

Skate Vlaanderen vzw gaat voor een skatesportaanbod voor iedereen in Vlaanderen, mede opgebouwd door experten en partners, om zo skatesporten aan te bieden als multidisciplinaire, laagdrempelige lifetimesport op alle niveaus met behoud van de eigen identiteit.

De bestaansreden van Skate Vlaanderen vzw

Skate Vlaanderen vzw is de koepel boven de clubs uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich bezighouden met en gepassioneerd zijn door de skatesporten. Het is de Nederlandstalige vleugel van de Belgische Federatie van Rollersporten (BFRS) en is zo de enige Vlaamse federatie aangesloten bij de Internationale Federatie World Skate.

Als Afgevaardigde van World Skate, promoot Skate Vlaanderen alle door World Skate gedefinieerde disciplines binnen de skatesport alsook aanverwante disciplines en variaties hierop. Dit met het behoud van de identiteit, eigenheid en cultuur van iedere discipline, waarbij er mogelijkheden zijn tot kruisbestuiving en samenwerking tussen de verschillende disciplines. Om als federatie het aanspreekpunt te zijn voor alle disciplines, is het van belang om naar voor te komen en gezien te worden als skatesportfederatie die er is voor alle skatesporten.

Door de troeven van de skatesport te gebruiken kunnen we een aanbod voor iedereen in Vlaanderen uitwerken. Door de skatesport op een laagdrempelige manier aan te bieden willen we de instap verhogen. Om skatesporters te houden moet er een divers aanbod zijn, zodat men indien gewenst kan genieten van een andere insteek van onze multidisciplinaire skatesport. De laatste troef van skatesporten is dat het een lifetimesport is die je heel je leven kan beoefenen. Met deze missie moet er een aanbod komen voor mannen en vrouwen, voor jeugd, volwassenen en senioren, voor beginners, gevorderden en experten binnen een recreatieve-, competitieve, topsport- en olympische sfeer.

Skate Vlaanderen zet in op maximale samenwerken om nog sterker naar buiten te komen. Aan de hand van gestructureerde communicatie moeten clubs, personeel en bestuurorgaan collectief samenwerken in dezelfde richting. Door continu in te zetten op goed bestuur wil Skate Vlaanderen waken over transparantie en democratie – en zo de interesse van experts en partners in de federatie te behouden en waar mogelijk te vergroten. Enkel door een collectieve werking is er een mogelijkheid om te groeien, zodat de skatesport haar plaats in de maatschappij kan verankeren.

Om een interessant skatesportaanbod te kunnen voorzien moet er een gezonde en professionele federatie zijn. De vooropgestelde strategische doelstellingen moeten verwezenlijkt worden door op een projectmatige manier te werken. Door een systeem van verantwoording en controle moet de dagelijkse werking efficiënt en kwalitatief verlopen, zodat Skate Vlaanderen de skatesport in Vlaanderen kan beheersen en uitbreiden.

Back To Top