Skip to content

Versterk het bestuur van Skate Vlaanderen!

Skate Vlaanderen doet een warme oproep om kandidaturen in te dienen voor de openstaande mandaten binnen het bestuursorgaan van Skate Vlaanderen. De openstaande kandidaturen zijn ondervoorzitter, penningmeester, Bestuurder PR en Bestuurder.  Een kandidatuur wordt ingediend voor een bestuurdersmandaat voor vier jaar. De functies binnen het bestuursorgaan worden onderling verdeeld.

Wil jij het bestuur van Skate Vlaanderen versterken? Bezorg dan het ingevulde en ondertekende formulier tot kandidaatstelling uiterlijk 10 april 2024 terug aan jana.nys@skate.vlaanderen.

Formulier kandidaatstelling 2024 inidvidueel

Back To Top