Skip to content
Ethisch sporten is het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteitfair play en sociale integriteit. In de beleidsperiode 2021-2024 zal Skate Vlaanderen sterk inzetten op het ethische beleid in de sportfederatie en sportclubs.

Ethisch Beleid Skate Vlaanderen

Skate Vlaanderen streeft naar een aangename en veilige sportomgeving voor iedere skater. Skaten is plezant en moet dit ook ten allen tijden blijven. Met het ethische beleid willen we grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, voorkomen en aanpakken.

Meld (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport!

Als je in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat je dit niet voor je jezelf houdt. Krop dit niet op maar praat erover! Ook als getuige van grensoverschrijdend gedrag  dien je dit steeds te melden. Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, fair play, gendergelijkheid, chantage, fysiek en psychisch geweld,..

Heb je nood een luisterend oor? Wil je een situatie van grensoverschrijdend gedrag melden, recent of uit het verleden? Heb je iets gezien of meegemaakt en weet je niet waar je terecht kan? Er zijn verschillende kanalen die je in vertrouwen kan contacteren met vragen, vermoedens, verontrustingen…

 • Ga naar iemand die je vertrouwt of ga naar de club API. De club API fungeert als luisterend oor en neemt elke melding serieus. Aarzel niet om naar de club api te gaan, hij of zij helpt jou verder in alle secretie.
 • Heeft je club geen club API? Dan kan je rechtsreeks contact opnemen met de federatie API, Jana Nys. Je kan de federatie API bereiken via mail: jana.nys@skate.vlaanderen of telefonisch via: 0472 72 13 67. Je kan grensoverschrijdend gedrag ook melden via het meldingsformulier. Dit komt rechtsreeks bij de federatie API terecht.
 • Je bent vrij om rechtstreeks een tuchtklacht in te dienen bij het Vlaamse Sport Tribunaal (VST), dat kan via dit klachtenformulier. Let op, bij het indienen van een tuchtklacht wordt er meteen een formele procedure opgestart.  We raden steeds aan om eerst contact op te nemen met de federatie API via e-mail, telefoon of melding.

Wat gebeurt er na je melding?

De federatie API start een informele procedure op en doorloopt het handelingsprotocol federatie API. De API handelt in alle discretie en met respect voor het slachtoffer. Bij een ernstig voorval kan het zijn dat er word tuchtklacht wordt ingediend bij Vlaamse Sport Tribunaal (VST). Ook dit gebeurt steeds in samenspraak met het slachtoffer.

Voor extra ondersteuning kan je ook terecht bij volgende hulpverlenende instanties:

 • Via de hulplijn 1712staan ervaren hulpverleners je bij. Ze helpen je graag verder tussen 9u en 17u.
 • Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij AWEL. Je kan Awel elke dag bereiken via het nummer 102 van 16u tot 22u. Wil je liever chatten, dan kan dit tussen 18u en 22u, behalve op zon- en feestdagen. Ook via mail of op het forum kan je vragen stellen.
 • Nu praat ik eroverbiedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen via chat. Gespecialiseerde medewerkers zitten klaar om je vragen te beantwoorden op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan kan je anoniem je getuigenis brengen bij VOICEzonder dat er verdere stappen gezet moeten worden.
 • Je kan ook altijd je verhaal doen bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Ook ‘s avonds kan je hier via chat je hart luchten.

Federatie API & Ethische commissie

De Federatie API is de aanspreekpersoon voor integriteit voor Skate Vlaanderen. Deze persoon werkt als de vertrouwenspersoon voor jouw problemen binnen onze sport. Bij de API van de federatie kunt u als sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt.
De federatie API zal de melder opvangen, wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Elke vraag, vermoeden of klacht wordt serieus genomen en de stappen van het reactieplan worden opgevolgd.

Contactgegevens Federatie API:
Jana Nys
jana.nys@skate.vlaanderen
0472 72 13 67
Meldingen via het meldingsformulier komen rechtstreeks bij Jana terecht.

De federatie API wordt bijgestaan door de commissie ethisch verantwoord sporten. Dit is een commissie opgericht door Skate Vlaanderen en fungeert als ondersteunend en adviesgevend orgaan met betrekking tot het ethisch beleid en cases.

Ethische Commissie
 • Jana Nys: Verantwoordelijke ethisch verantwoord sporten + federatie API
 • Katja Van Oostveldt: federatie arts
 • Mieke Windey: bestuurder Skate Vlaanderen
 • Leen Vanderhoydonck: personeelslid Skate Vlaanderen

Indien er iemand van ethische commissie betrokken is, zal deze persoon worden uitgesloten uit het overleg.

Wat kan je doen als sportclub?

Als skateclub kan je starten met een ethisch beleid in je sportclub. Dit klinkt misschien moeilijk, maar met de “Toolkit Grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs” kan je stap per stap werken aan een ethisch beleid op maat van jouw sportclub.

We raden de clubs aan om te beginnen met de basis:

 • Zet het thema grensoverschrijdend gedrag op de agenda van het clubbestuur
 • Stel een club-API aan. De club API fungeert als vertrouwenspersoon en is makkelijk aanspreekbaar voor de (jeugd)leden. De club API biedt in eerste instantie een luisterend oor aan en zal vervolgens stappen ondernemen afhankelijk van de aard van het probleem. De club API kan steeds op steun rekenen van de federatie API. Idealiter is dit geen bestuurder van de sportclub maar een onafhankelijk persoon.
  Indien je club een API aanstelt, vragen we om dat te melden aan de federatie API en dit aan te duiden in Twizzit (bij ‘beheer club’ à contacten à voeg contact toe à selecteer een functie à API)
 • Implementeer gedragscodes. Skate Vlaanderen heeft een sjabloon van gedragscodes voor sporters, bestuurders, trainers, supporters en ouders. De clubs mogen deze gebruiken en aanpassen naar de visie van de club.
 • Integreer een handelingsprotocol Een sjabloon hiervoor vind je terug op de website van Ices
 • Bepaal een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers
 • Informeer en verspreid

Binnen de Toolkit Grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs vind je zeer veel ondersteunende documenten terug. Neem dus zeker eens een kijkje!

Indien je vragen hebt over de opstart of implementatie van het ethisch beleid in je sportclub, kan je steeds terecht bij de federatie API!

Pagina's - Ethiek
Back To Top