Skip to content

JEUGDSPORTPROJECT: SKATE VLAANDEREN DOET MEE!

Meer kinderen en jongeren overtuigen om te sporten en te blijven sporten. Dat is het doel van het jeugdsportproject. En dat lukt ook, als clubs inzetten op een doordachte jeugdwerking. Ook Skate Vlaanderen springt mee op de kar en voorziet jaarlijks – onder voorbehoud van subsidies van Sport Vlaanderen – financiële steun voor clubs die zich specifiek zullen inzetten om meer jongeren in te schrijven en de dropout tegen te gaan.

Clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden maken kans op deze subsidie. De selectie gebeurt op basis van een puntensysteem. Achteraf moeten clubs aantonen hoe ze de projectsubsidie besteed hebben om de kwaliteit van de jeugdsportwerking van de club te verhogen.

Download hier het volledige jeugdsportreglement 2024

Komt jouw club in aanmerking voor het jeugdsportproject?

Om in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies van Skate Vlaanderen, moet je club alvast voldoen aan deze vijf basisvoorwaarden:

 1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
 2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
 3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
 4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
 5. De club heeft een website die up-to-date is.

Zo verdien je punten

Wil je meedingen naar de subsidies, dan vul je het aanvraagformulier in. Wanneer we je aanvraag tot deelname goedkeuren, kan je club punten scoren op 25 criteria, verdeeld over deze drie pijlers:

 • Begeleiding van jeugdleden
 • Aanbod voor jeugd en jeugdleden
 • Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd

Benieuwd naar de 26 criteria? Die vind je in het aanvraagformulier.

Elk gescoord punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Skate Vlaanderen berekent deze bedragen (of: de waarde van elk punt) nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. De berekening gebeurt zo: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, gescoord door alle clubs samen.

Voor je je subsidies uitgeeft …

Eerst even dit: wanneer je als club een bijdrage krijgt uit de jeugdsportsubsidies, dan zal je moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat de ontvangen subsidie besteed werd om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.

Tip: bewaar dus alle originele facturen minimaal twee jaar, zodat je ze op vraag van Skate Vlaanderen binnen de week kan bezorgen aan het secretariaat.

Maak een overzicht van de uitgaven op het voorziene document. Het totaal aan uitgaven moet minimaal gelijk zijn aan de toegekende subsidie. Elke uitgave op het bestedingsoverzicht moet gestaafd worden met bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

Waar mag je de subsidies aan besteden?

Maak vooraf een plan over hoe je als club je jeugdwerking kan verbeteren. Lijst daarna op wat je nodig hebt om dit plan uit te voeren. De jeugdsportsubsidies mogen besteed worden aan:

 • Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
 • Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
 • Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
 • Verloning sporttechnische medewerkers (verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
 • Drukwerken
 • Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
 • Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
 • Aankoop van jeugdsportmateriaal

Wanneer moet je aanvraag binnen zijn?

In deze kalender vind je alle belangrijke data voor deze subsidie-aanvraag.

25 februari Indienen volledig aanvraagdossier
25 maart Skate Vlaanderen geeft feedback omtrent de aanvraag + toekenning van het vermoedelijke subsidiebedrag.
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het vermoedelijke subsidiebedrag)
1 december Indienen definitief dossier met bestedingsoverzicht en bewijsstukken – Bestedingsoverzicht.xlsx
7 december Skate Vlaanderen vraagt bijkomende informatie op, indien nodig.
15 december Indienen bijkomende informatie.
31 december Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport + uitbetaling subsidie.

Verdien het Kwaliteitslabel Jeugdsport

Scoor je als club minstens 16 punten op elke pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur), dan ontvang je naast financiële ondersteuning ook een kwaliteitslabel voor jeugdsport. Je kan je label als club zelf kenbaar maken op je website, via sociale media, via je nieuwsbrief, enz. Het label zal ook toegevoegd worden op de website van Skate Vlaanderen. De uitreiking van het label vindt plaats op de eerstvolgende algemene vergadering van Skate Vlaanderen.

Wat zijn de jeugdbandjes?

Alle skateclubs die het jeugdsportproject succesvol konden afronden ontvangen de gloednieuwe jeugdbandjes van Skate Vlaanderen!

De jeugdbandjes is een multidisciplinair bandjessysteem voor de jeugdleden van Skate Vlaanderen. Alle jeugdleden van de clubs die deelnamen aan het jeugdsportproject krijgen een Skate Vlaanderen bandje. De bandjes bestaan in 4 verschillende kleuren. Elk van deze kleuren staat voor bepaald niveau van skate skills. De bandjes zijn ontworpen voor alle skate disciplines binnen Skate Vlaanderen, zowel voor het recreatieve inlineskaten, skeeleren, inlinehockey, kunst inline skaten, recreatieve rolschaatsen, kunstrolschaatsen, rinkhockey, Freestyle, skateboarden,…

Meer info vind je hier terug: Jeugdbandjes Skate Vlaanderen

Green Skater Elke skater, ongeacht het niveau is zeer welkom bij Skate Vlaanderen! Skate je nog maar pas of heb je nog niet zo veel ervaring? Dan ben je een Green Skater en krijg je een groen bandje. We wensen je veel skateplezier toe en verwelkomen je in de skate community!
Bleu Bandit Begin je het skaten al een beetje onder de knie te krijgen? Dan stellen we je de Bleu Bandit voor. Het blauwe bandje is voor de skaters die al wat stappen vooruit hebben gezet en nog belangrijker, die met volle teugen genieten van deze prachtige sport. Bleu Bandit, that’s the spirit!
Red Devil Als skater sta je intussen al stevig op je inlinskates, rolschaatsen of skateboard. Daarnaast durf je ook al wat meer uitdagende oefeningen en skills uit te voeren. Ook snelheid maken kan je steeds meer bekoren. Dit zijn alle symptomen van de Red Devil. Het rode bandje is voor jou!
Black Pro Het skaten heeft steeds minder geheimen voor jou. Mocht je kiezen tussen je skates of je dagdagelijkse schoenen, de keuze is snel gemaakt! De moeilijkere technieken heb je reeds onder de knie en je durft deze ook al met veel snelheid uit te voeren. Je bent intussen uitgegroeid tot een top skater, met andere woorden je bent een echte Black Pro. Black Pro, you are a Hero!

De jeugdbandjes werden gelanceerd tijdens het jeugdsportproject in 2020. Het aantal bandjes dat een club ontvangt is afhankelijk van het aantal aangesloten jeugdleden in het jaar van deelname.

We hopen van de jeugdbandjes een duurzaam project te maken waarop we elk jaar verder kunnen bouwen. We staan open voor feedback en horen graag over jouw ervaringen met de bandjes. 

VRAAG EN ANTWOORD JEUGDSPORTPROJECT – THEMA ALGEMEEN

Er is inderdaad een document waarin je de uitgaven in het kader van het Jeugdsportproject dient bij te houden. Je kan dit vinden als bijlage onder de naam “Jeugdsportproject – Bestedingsoverzicht”. Naast het invullen van dit bestand, dien je ook de bewijsstukken bij te houden (facturen, kostennota’s e.d.). Zo kan elke uitgave gestaafd worden. Dit bestedingsoverzicht dient ten laatste op 1 december ingediend te worden, samen met een overzicht van de verzamelde bewijsstukken.

VRAAG EN ANTWOORD JEUGDSPORTPROJECT – PIJLER 1: BEGELEIDING VAN JEUGDLEDEN

Omdat we voor het Jeugdsportproject subsidies krijgen van Sport Vlaanderen kunnen we enkel de VTS-diploma’s en de diploma’s Bachelor/Master LO in aanmerking nemen. Om hier een beetje aan tegemoet te komen, hebben we sporttechnische bijscholingen opgenomen in criterium 7.

Wij houden enkel rekening met leden: enkel coaches die lid zijn (actief lidmaatschap), worden mee in rekening gebracht. Coaches die in Twizzit gewoon in contacten zijn ingegeven tellen dus niet mee.

Het diploma Bachelor/Master LO kan je zelf ingeven op Twizzit, op het profiel van de persoon in kwestie. Als het over een VTS-diploma gaat, geef ons dan een seintje geven en dan voegen wij het voor jou toe.

Alle criteria van het Jeugdsportproject gaan over het jaar 2019. de trainers die op het moment van de controle (december 2019) als trainer zijn opgenomen in Twizzit, worden in rekening gebracht. Dat geldt ook voor cursisten: de cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-cursus die in 2019 begint krijgen punten.

We kijken steeds naar de startdatum van de cursus, ook als de cursus gespreid is in de tijd. Eenzelfde persoon kan dus per niveau van de opleiding (initiator, AM, Trainer B, Trainer A) maar één keer opgenomen worden over de verschillende jaren heen. En dat telkens in het jaar van de eerste module van de betrokken cursus.

VRAAG EN ANTWOORD JEUGDSPORTPROJECT – PIJLER 2: AANBOD VOOR JEUGD EN JEUGDLEDEN

VRAAG EN ANTWOORD JEUGDSPORTPROJECT – PIJLER 3: CLUBSTRUCTUUR IN FUNCTIEVAN KWALITEIT JEUGD

De API is het Aanspreekpunt Integriteit binnen de club. Er zijn geen specifieke criteria waar deze aan moet voldoen. deze persoon moet op de website worden vermeld, met de nodige contactgegevens.

Er zijn geen criteria waaraan deze persoon moet voldoen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. dat moet heel duidelijk gemaakt worden op jullie website, met de nodige contactgegevens.

Back To Top