Skip to content

Hoe werkt de ongevalsaangifte?

  1. Het slachtoffer vult het online aangifteformulier in.
  2. In de online aangifte upload het slachtoffer het geneeskunde attest ingevuld door de arts.
  3. Dit kan zowel het medische verslag van de arts als het sjabloon van het geneeskundig attest (ingevuld door de arts) zijn.
  4. De ongevalsaangifte komt automatisch terecht bij de verzekeraar, Arena.
  5. De verzekeraar Arena stuurt na ontvangst van de aangifte een ontvangstmelding met het dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer.
  6. Het slachtoffer stuurt alle originele onkostennota’s, verschilstaten die hij ontvangt van of aanvraagt bij zijn mutualiteit, apotheekkosten en medische verslagen, met vermelding van het dossiernummer, rechtstreeks naar de verzekeraar Arena.
  7. Als het dossier volledig is zal verzekeraar Arena overgaan tot vergoeding.
  8. Om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen dient het slachtoffer ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar Arena.
  9. Na herstel stuurt het slachtoffer het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ ingevuld naar de verzekeraar Arena.
Back To Top