Ga naar hoofdinhoud

Een lid (zowel sport- als niet-sportbeoefenaar, bv. bestuurder, official) is verzekerd van zodra het Skate Vlaanderen secretariaat van de club alle nodige gegevens van het betrokken lid via Twizzit heeft ontvangen.

Polissen leden
Lichamelijke ongevallen
L.O. 1.119.810 / A
Burgerlijke Aansprakelijkheid
B.A. 1.119.811 / A
Rechtsbijstand
R.B. 1.119.811 / 1

Polissen niet- leden
Lichamelijke ongevallen
L.O. 1.119.810 / B
Burgerlijke Aansprakelijkheid
B.A. 1.119.811 / B
Rechtsbijstand
R.B. 1.119.811 / 1

Alles downloaden

De ‘A’-polissen waarborgen het beheer, de organisatie en de beoefening in federaal en/of clubverband van het recreatief en competitief inlineskaten, rolschaatsen, skateboarden, steppen en alle door de federatie erkende varianten of beoefeningsvormen ervan (zoals bv. skeeleren, rink- en inlinehockey, rollerderby, …), alsmede nevensport- en niet-sportactiviteiten, zowel in binnen- als buitenland, voor
de leden.

De ‘B’-polissen waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de federatie en/of haar clubs.

Een volledige praktische uitleg, met soorten verzekering, wat er verzekerd is, … kan je hier nalezen. Indien je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Hoe werkt de ongevalsaangifte?

  • De clubverantwoordelijke, het slachtoffer en de dokter vullen het aangifteformulier in. Het formulier is beschikbaar bij je club en via de website bij nuttige documenten.
  • De clubverantwoordelijke bezorgt het formulier binnen de acht dagen na het voorval digitaal in 1 leesbare PDF aan Skate Vlaanderen: info@skate.vlaanderen.
  • Skate Vlaanderen stuurt het dossier door naar verzekeringsmakelaar Timaver en naar de verzekeraar Arena.
  • De verzekeraar Arena stuurt binnen de vijf dagen na ontvangst van de documenten een ontvangstmelding met het dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer en de federatie.
  • De federatie meldt de opening van het dossier aan de club.
  • Het slachtoffer stuurt alle originele onkostennota’s, verschilstaten die hij ontvangt van of aanvraagt bij zijn mutualiteit, apotheekkosten en medische verslagen, met vermelding van het dossiernummer, rechtstreeks naar de verzekeraar Arena.
  • Als het dossier volledig is zal verzekeraar Arena overgaan tot vergoeding.
  • Om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen dient het slachtoffer ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar Arena.
  • Na herstel stuurt het slachtoffer het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ ingevuld naar de verzekeraar Arena.
Back To Top