Skip to content

Een lid (zowel sport- als niet-sportbeoefenaar, bv. bestuurder, official) is verzekerd van zodra het Skate Vlaanderen secretariaat van de club alle nodige gegevens van het betrokken lid via Twizzit heeft ontvangen.

Polissen leden
Lichamelijke ongevallen
L.O. 1.119.810 / A
Burgerlijke Aansprakelijkheid
B.A. 1.119.811 / A
Rechtsbijstand
R.B. 1.119.811 / 1

Polissen niet- leden
Lichamelijke ongevallen
L.O. 1.119.810 / B
Burgerlijke Aansprakelijkheid
B.A. 1.119.811 / B
Rechtsbijstand
R.B. 1.119.811 / 1

De ‘A’-polissen waarborgen het beheer, de organisatie en de beoefening in federaal en/of clubverband van het recreatief en competitief inlineskaten, rolschaatsen, skateboarden, steppen en alle door de federatie erkende varianten of beoefeningsvormen ervan (zoals bv. skeeleren, rink- en inlinehockey, rollerderby, …), alsmede nevensport- en niet-sportactiviteiten, zowel in binnen- als buitenland, voor
de leden.

De ‘B’-polissen waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de federatie en/of haar clubs.

Hoe werkt de ongevalsaangifte?

  1. Het slachtoffer vult het online aangifteformulier in.
  2. In de online aangifte upload het slachtoffer het geneeskunde attest ingevuld door de arts.
  3. Dit kan zowel het medische verslag van de arts als het sjabloon van het geneeskundig attest (ingevuld door de arts) zijn.
  4. De ongevalsaangifte komt automatisch terecht bij de verzekeraar, Arena.
  5. De verzekeraar Arena stuurt na ontvangst van de aangifte een ontvangstmelding met het dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer.
  6. Het slachtoffer stuurt alle originele onkostennota’s, verschilstaten die hij ontvangt van of aanvraagt bij zijn mutualiteit, apotheekkosten en medische verslagen, met vermelding van het dossiernummer, rechtstreeks naar de verzekeraar Arena.
  7. Als het dossier volledig is zal verzekeraar Arena overgaan tot vergoeding.
  8. Om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen dient het slachtoffer ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar Arena.
  9. Na herstel stuurt het slachtoffer het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ ingevuld naar de verzekeraar Arena.
Back To Top